İletişim: 0 332 342 34 66 - 0 533 342 34 79
Selenoid Valf İmalatı

Firma Profili

Teknik Bilgi;

Selenoid valfler olmasaydı, endüstri şu anki bulunduğu seviyede asla olmazdı. Yaşantımızda kullandığımız pek çok makinada selenoid valfler yer almaktadır. Biz farkında olmasak da onlar vazifelerini yerine getirirlerken, bizlerde makinalarımızı işlevsel olarak kullanırız.


Elektrik enerjisi ile çalışan selenoid valfler, gaz, hava, su, buhar ve yağ gibi akışkanların geçişini kontrol altında tutan elektromekanik vanalardır. Sıcaklıkları 150˚C den düşük olan akışkanlar için kullanılan selenoid valfler, yapı itibariyle elektromıknatıs denetimli bir vanadır.


Valfin içerisindeki pistonu hareket ettirmek için valfin içindeki bobine elektriksel akım uygulanır. Selenoid, elektriksel sinyali aldığında giriş kanalı akışkanı direkt çıkışa doğru uygular. Elektriksel sinyal ne zaman kesilirse vana eski durumuna dönerek akışkan geçişini engeller.


Elektromıknatısın bobinleri düşük / yüksek doğru veya alternatif akımda çalışacak şekilde ve çeşitli anma değerlerinde yapılırlar. Bobin içerisinde bulunan demir nüve ile diyafram normalde aşağıya doğru bir yay ile bastırılırlar. Demir nüve valf pistonu olarak adlandırılır ve bobin içerisine yerleştirilir. Elektrik akımı bobin içerisine hareket ettiğinde akı çizgileri pistonu elektromıknatıs yapar. Bobin kullanım durumuna göre pistonu aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirir. Bu şekilde akışkan yolu açılmış olur. Dolayısıyla enerjilenmemiş selenoid normal bir durumda kapalıdır ve içerisinden akışkan geçişini engeller.


Selenoid valflerin akışkan giriş ve çıkış yönleri eleman gövdesi üzerinde bir ok işareti ile gösterilir. Valf bağlantısının bu ok işareti yönünde yapılması gerekir. Aksi takdirde ters yönde gelen akışkan basıncı diyafram üzerindeki yay kuvvetini yenerek vanayı açabilir. Selenoid valfler açık veya kapalı olması gereken sistemlere uygulanır. Ortam, valfin giriş noktasından başlar ve çıkışa gitmeden önce ilk piston engelini aşar ve daha sonra ise orifis noktasından geçerek çıkışa doğru ilerler. Bu sistemin esas kontrol noktası pistondur.


Bu sistemler gündelik hayatımızda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin su alma ve boşaltma sistemlerinde, otomatik musluklarda, soğutucu gibi makine ve ekipmanlarda, bahçe sulama sistemleri ve merkezi ısıtma sistemlerinde ısıtıcı elemanlardan akan sıcak suyun hareketini düzenlemek için termostat kontrolünde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.